“Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach”. Mówimy, że odwagą jest działanie pomimo strachu. Nie jest to nigdy sprawą łatwą, natomiast korzyści z działania mogą być ogromne i bezcenne.